ABC deklaracji PIT-11 za 2013 rok

 PIT-11 to druk stanowiący podstawę rozliczenia rocznego PIT pracownika.

Na jego podstawie, zarówno Urząd Skarbowy, jak i pracownik dowiaduje się o tym ile zarobił, jakie zaliczki na podatek zapłacił. Na tej również podstawie pracownik będzie wypełniał swoje zeznanie roczne PIT.

To na płatniku zaliczek na podatek ciąży obowiązek sporządzenia prawidłowej informacji PIT-11. Istotne jest, by w deklaracji podawał on dane zgodne prawdą, czyli wartości przychodu i dochodu pracownika, by prawidłowo wykazał na ilość pobranych zaliczek oraz składek pobranych na rzecz organów emerytalno-rentowych (składek ZUS oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne).

Informację PIT 11 płatnik wypełnia jedynie w sytuacji, gdy nie dokonuje na wniosek podatnika złożony do 10 stycznia roku podatkowego rocznego obliczenia podatku (deklaracja PIT 40, PIT 40A).

PIT-11 trafia zarówno do Urzędu Skarbowego, jak i do pracownika (płatnicy obowiązani są przekazać PIT-11 podatnikowi i urzędowi skarbowemu), zatem musi być wypełniony w dwóch egzemplarzach i przekazany im do ostatniego dnia lutego - czyli 28 lutego 2013 roku.

Zobacz film video jak wygodnie możesz wystawić i wysłać PITa 11.

UWAGA: W 2013 r. ostateczny termin przekazania PIT-11 to ostatni dzień lutego, czyli 28 luty, który wypada w czwartek, zatem tego dnia obowiązek powinien być spełniony!

Sprawdź – ponad 5.000.000 pobrań. Prosta wysyłka do e-deklaracje.gov.pl

Wypełnij PIT-11 on-line teraz >>